سالگرد موسسه خیریه بهشت نیک اندیشان

سالگرد به معنای گردش یک سال زحمت و تلاش در کنار کودکانی که عاشقانه نگاه می کنند، داسوزانه محبت می کنند و بی منت در کنارت هستند.

در کنار کودکان بهشت نیک اندیشان امسال تولد موسسه بهشتمون رو جشن گرفتیم با ذوق بچه ها مون شمع های کیک رو فوت کردیم. امیدواریم که بتونیم هر سال همینقدر پور شور تولد این موسسه را جشن بگیریم. به امید روزهای قشنگ تر…

 

 

سالگرد تاسیس بهشت نیک اندیشان

سالگرد تاسیس بهشت نیک اندیشان