حضور ارسلان قاسمی در بهشت

آقای ارسلان  قاسمی تولد خود را در بهشت گذراند

در سالروز تولد ارسلان قاسمی عزیز میزبان ایشون در بهشت نیک اندیشان بودیم کودکان ما در کنار ارسلان قاسمی عزیز به شدت خوشحال و سرمست بودند خداروشکر برای ثبت این لحظات زیبا