گروه استان ها- درحالی خیریه‌ها و موسسه‌های مردم نهاد درکنار هیئت‌های مذهبی همگی برای کمک به قشر کم درآمد و آسیب‌دیده از ویروس منحوس کرونا تلاش می‌کنند که اهمیت ساماندهی و مدیریت این کمک‌ها برای استفاده بهینه از منابع برهیچ کس پوشیده نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاردبیل، بیش از 60 موسسه خیریه با عناوین، اهداف وحوزه‌هایکاری مختلف در استان فعال است که همگی با هدف کلی کمک به مردم و انجام امور خیر در حال فعالیت هستند.

اما رسانه‌ها سال‌ها است به ضرورت ساماندهی فعالیت موسسات خیریه و بازگرداندن برخی در مسیر اصلی و اهداف تعریف شده و مهم‌تر از همه توجه به نیازها و معضلات روز جامعه تاکید دارند.